Projekt zahrady Vys. Pec  - boční pohled, červenec