Projekt 1 - Pohled v axonometrii celkový2, červenec